Onze trainingen worden altijd op maat gemaakt op basis van uw wensen en vooral die van de deelnemers. Verschillende behoeften vragen ook om verschillende leervormen. Daarom hebben wij klassikale trainingen, microlearnings, workshops, digitale sessies en een en e-learning. De focus ligt altijd op kennisverhoging en bewustwording over het eigen handelen. Dat doen we door te ervaren, discussieren, reflecteren en in de praktijk te oefenen. Wij helpen de deelnemers beter toegerust te zijn voor hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Onze fysieke trainingen zijn altijd in-company.

 • Basistraining Dementie

  In deze training leren verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3 van thuiszorgteams en verpleeg- en verzorgingshuizen alle aspecten rondom de zorg voor mensen met dementie kennen. Daarnaast leren zij via reflectie op hun eigen gedrag hoe zij met een persoonsgerichte houding mensen met dementie het best kunnen begeleiden.

  Meer info
 • Trainingen Wet zorg en dwang

  De Wet zorg en dwang vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het succes van de Wzd valt of staat met bewustwording over het eventueel toepassen van onvrijwillige zorg door iedereen op de werkvloer. Wat mag niet zomaar meer en wat moet je dan doen? De diverse Wzd trainingen helpen bij het maken deze omslag.

  Meer info
 • Introductietraining dementie voor niet-verzorgend personeel en vrijwilligers

  Iedereen die werkt of meehelpt in een verzorgings- of verpleeghuis heeft direct contact met mensen met dementie. In deze training leert men de belangrijkste principes van dementie en wat dementie met iemand doet. Vandaaruit ontstaat bewustwording en begrip. De deelnemers krijgen praktische handvatten om beter om te gaan met mensen met dementie.

  Meer info
 • Workshop inrichten van ruimten

  De woonruimte waar mensen met dementie in verblijven moet een gevoel van veiligheid en overzicht bieden. Men leert wat hiervoor de belangrijke uitgangspunten zijn en maakt een plan van aanpak voor optimalisaties op de eigen locatie.

  Meer info
 • Wet zorg en dwang: Het alternatievenspel

  Het alternatievenspel is een ondersteunend en creatief spel om alternatieven voor onvrijwillige zorg in de Wet zorg en dwang te bedenken. Dit spel helpt onvrijwillige zorg te voorkomen en stappen te zetten in het handelen conform de Wet zorg en dwang. “Hoe kan ik het morgen anders doen?” Met dit spel krijg je daar een mooi antwoord op.

  Meer info

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.