Micro-learning Wet zorg en dwang: onvrijwillige zorg (h)erkennen

Dé praktijkondersteuning om de Wzd op ieders netvlies te krijgen en onvrijwillige zorg te voorkomen.

Het overgangsjaar van de Wet zorg en dwang is bijna voorbij. Mede door corona zien wij veel verschillen in hoe ver organisaties zijn gekomen met het scholen van medewerkers en implementeren van de wet.

Onvrijwillige zorg is de basis van de Wet zorg en dwang. Goed implementeren van de wet slaagt dan ook alleen als iedere medewerker op de werkvloer weet wat onvrijwillige zorg inhoudt en zich bij alle (zorg)handelingen afvraagt of het wel vrijwillige zorg is. Dat blijkt echter nog niet zo gemakkelijk. Want een e-learning of eenmalige bijeenkomst beklijft niet. Het staat dan nog niet op het netvlies. En de definitie van onvrijwillige zorg kent in de praktijk grijze gebieden.

De micro-learning Wet zorg en dwang helpt om onvrijwillige zorg bij iedereen goed op het netvlies te krijgen. In een training van enkele weken leren de deelnemers de vragen die ze zichzelf moeten stellen om een handeling te beoordelen op vrijwilligheid. Elke dag krijgen ze per email een leersnipper met daarin zowel een hapklaar brokje theorie als een praktijkopdracht.

In de micro-learning komt het volgende aan bod:

  • Het doel van de Wet zorg en dwang
  • Reikwijdte van de Wzd: wanneer en op wie is de Wzd van toepassing?
  • De 9 categorieën van zorg die onder de Wzd vallen, met veel praktische voorbeelden
  • Instemming versus verzet, inclusief het herkennen van verzet
  • Wanneer spreekt de ziekte en wanneer de persoon?
  • De rol van de cliënt en die van de familie en vertegenwoordiger: wie mag wanneer bepalen?
  • Het dilemma van veiligheid versus vrijheid
  • Wilsonbekwaamheid ter zake en de drie uitzonderingen
  • Aanspreken van collega’s op gedrag
  • Wat te doen als …

De micro-learning neemt de Casus-checker Wzd van Vilans als kapstok.

 

 

 

 

Toepassen van het Stappenplan van de Wzd is een laatste redmiddel, de minst favoriete optie. Alle medewerkers kunnen er aan bijdragen dat inzetten van het Stappenplan voorkomen wordt. De micro-learning Onvrijwillige zorg (h)erkennen helpt hierbij!

Onze micro-learnings zijn uniek in hun aanpak. Het leerrendement is veel hoger dan bij andere soorten trainingen, en dat in enkele minuten per dag, zonder verlettijd. Herhaling maakt dat het routine wordt. Casuïstiek maakt het concreet en tastbaar. Door praktijkopdrachten leren ze het toepassen, reflecteren ze op zichzelf en gaan ze samen in gesprek over (on)vrijwillige zorg en mogelijke alternatieven.

Het programma is op maat gemaakt: deelnemers bepalen zelf gedeeltelijk de inhoud van het programma en de organisatie kan het eigen beleid toevoegen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.