Wat zijn de voordelen?

Zorgprofessional

Door de Kennismonitor krijgt de zorgprofessional inzicht in wat men al weet van de Wzd en waarop bijscholing zinvol is. De vragen bevatten veel casuïstiek, waardoor men meteen na gaat denken over hoe in de praktijk om te gaan met de wet. Na het invullen krijgt men een uitgebreide terugkoppeling op de gegeven antwoorden: welke vragen waren onjuist ingevuld, waarover weet men al veel en waarover kan de kennis vergroot worden? Dit motiveert om aan de slag te gaan met een training die hier naadloos op aansluit.

Men vult de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training. Zo wordt meteen duidelijk of de training aan de verwachtingen heeft voldaan.

Er is een Kennismonitor Wet zorg en dwang voor:

 • Intramurale zorg

Voor deze Kennismonitor wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN.

Organisatie

Het scholen van alle medewerkers binnen de organisatie op de nieuwe Wet zorg en dwang is omvangrijk. De resultaten van de Kennismonitor bieden concrete handvatten om trainingen precies aan te laten sluiten bij de behoefte. Zo traint u niet meer en niet minder dan nodig is, passend bij de rol van de medewerkers binnen de Wzd. Doordat de medewerkers er zeker van zijn dat de training aansluit bij hun leerbehoefte, zijn zij gemotiveerder om deze in de praktijk soms toch lastige wet, eigen te gaan maken.

Team

Nadat in een team iedereen een uitnodiging heeft gehad voor de Kennismonitor, gaat de Wzd ‘leven’. Men praat met elkaar over vragen en antwoorden uit de Kennismonitor en vanuit hier ook over eigen casuïstiek. De professionele dialoog komt op gang. Dit maakt de Wzd tot een actueel en beproken onderwerp. Ook wordt duidelijk waar nog onduidelijkheden liggen over de vertaling van de wet naar de praktijk. Dit alles versterkt het teamgevoel en zorgt voor draagvlak voor trainingen.

Extern

De Wzd is sinds 1 januari van kracht, 2020 is een overgangsjaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangekondigd niet zozeer te toetsen op de naleving van de wet, maar te meer op genomen stappen richting een goede en zorgvuldige implementatie ervan. Kennisvergroting is hierbij onmisbaar. Met de inzet van de Kennismonitor toont u aan dat kennisverhoging hoog op de agenda staat.

 

Wat is het?

De Kennismonitor Wet zorg en dwang is een online vragenlijst die door individuele zorgprofessionals van zorgorganisaties wordt ingevuld. Er zijn aparte Kennismonitoren voor de intramurale en de extramurale zorg.

Om de Kennismonitor in te vullen, ontvangt men een uitnodiging per mail. Men hoeft alleen maar op ‘start’ te klikken en kan direct beginnen met invullen. Geen gedoe met inlogcodes dus. Invullen kan waar en wanneer men wil, op ieder device. Even stoppen en later verder gaan kan ook. Er worden (in overleg) automatisch herinneringen verstuurd.

De Kennismonitor is opgebouwd uit 3 thema’s en 7 onderliggende onderwerpen. De thema’s zijn ‘Het fundament van de Wzd’, ‘Onvrijwillige opname en zorg’ en ‘Rollen en verantwoordelijkheden’.

De Kennismonitor bevat 37 vragen. Aan het eind kan men optioneel enkele biografische vragen invullen (voor onderzoeksdoeleinden).

Men kan zelf bepalen op welke organisatieniveau’s en voor welke kenmerken (‘labels’) van de deelnemers de resultaten worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan: locaties, afdelingen, functies, rollen binnen de Wzd.

Bewustwording handvatten door feedback

De deelnemer zelf krijgt direct na het invullen van de Kennismonitor Wet zorg en dwang uitgebreide feedback op zijn of haar huidige kennisniveau. Allereerst krijgt men te zien welke antwoorden onjuist zijn ingevuld en wat het juiste antwoord had moeten zijn. Daarna krijgt men de scores op de thema’s en onderwerpen te zien. Van zichzelf, maar ook in vergelijking met de landelijke benchmark, eigen organisatie, locatie, team en/of afdeling. Er wordt afgesloten met een persoonlijk opleidingsadvies. Deze rapportage kan geprint worden en ook later nog worden opgehaald. Dit kan gebruikt worden in gesprek met de leidinggevende over bijvoorbeeld een POP of een planmatige, persoonlijke aanpak van bijscholing.

MijnIdeon en aanvullende analyses

Online platform voor gebruikersbeheer en rapportages

Via ons online platform kunt u zelf alle stappen in het proces beheren:

 • deelnemers importeren
 • uitnodigingen versturen
 • de respons monitoren
 • herinneringen versturen
 • de resultaten bekijken

Daarnaast leveren wij aanvullende analyses (in excel). Deze zijn bedoeld om meer de diepte in te gaan. Het laat de resultaten zien op alle niveau’s van de organisatie en van alle labels. Waar mogelijk leggen we ook kruisverbanden. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage makkelijker en sneller.

Wij staan voor impact, en dus voor een goede begeleiding

Dit kan u van ons verwachten:

 • wij denken pro-actief mee hoe de Kennismonitor met de meeste impact en resultaat ingezet kan worden
 • wat u liever zelf niet doet, doen wij voor u
 • wij zijn altijd goed bereikbaar
 • u heeft een vast contactpersoon
 • ook na afronding van de Kennismonitor staan wij voor u klaar
 • we zijn oplossingsgericht
 • dit doen we onbeperkt

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.