Wat zijn de voordelen?

Zorgprofessional

De Kennismonitor is een vragenlijst die online ingevuld kan worden, waar en wanneer een zorgprofessional dat wil. Deze monitor zet de kennis van de zorgprofessional zélf centraal. Na afloop krijgt de professional een persoonlijk rapport. Zo wordt hij of zij zich bewust van het eigen kennisniveau, ontwikkelt zich en levert daarmee betere zorg. Zorgprofessionals vullen de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training.

Leidinggevende en opleidingsfunctionaris

Dankzij de analyses van Ideon weet een zorginstelling precies wat er aan kennis nodig is om de zorg te verbeteren. De online rapportages op afdelings-, team- en instellingsniveau zijn gemakkelijk in te zien. Daarmee is het een uitstekend instrument om een opleidingsplan vorm te geven (0-meting) en te evalueren (1-meting). Zo kunt u als (HR-)manager of opleidingsfunctionaris leerprogramma’s ontwikkelen die naadloos aansluiten op de behoeften van uw medewerkers. Dat maakt een efficiënte besteding van opleidingsmiddelen met zo min mogelijk verlettijd mogelijk.

Management

U investeert gericht en onderbouwd in opleiding en training en draagt daarmee bij aan goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Door de gerichte training bespaart u bovendien zowel tijd als geld. Zo ontstaat er meer tijd binnen het primaire proces: de zorg voor kwetsbare oudere patiënten.

Wat is het?

De afgelopen jaren is er in de ziekenhuissetting meer aandacht voor de zorg aan oudere mensen. Dit lijkt een vervolg te zijn op het als maar toenemende percentage ouderen op de poli en de afdelingen en de ontwikkeling van seniorvriendelijke ziekenhuizen. En het blijft niet alleen bij aandacht, ook de gebouwen en inrichting worden aangepast aan ouderen. Tevens richten professionals zich op het herkennen van kwetsbare patiënten en het voorkomen van functieverlies. Kennis, attitude en gedrag van de verpleegkundigen bepalen in hoge mate de kwaliteit van de zorgverlening. Het is daarom voor een organisatie essentieel om te weten wat het kennisniveau van verpleegkundigen is met betrekking tot zorgverlenen aan kwetsbare ouderen.

De Kennismonitor is via een persoonlijke inlogcode toegankelijk via Internet. De persoonlijke inlogcode geeft de individuele zorgprofessional toegang tot de vragenlijst. Hij of zij kan deze invullen waar en wanneer men wil. De vragenlijst is onderverdeeld in drie verschillende thema’s: ‘wat is kwetsbaarheid’, ‘complicaties’ en ‘benadering’.

Online Rapportages

De individuele verzorgende krijgt na het invullen van de Kennismonitor Kwetsbaarheid een online rapport van zijn of haar kennisniveau en daaraan gekoppeld de opleidingsbehoefte. Hij of zij kan dit advies, een printbaar pdf-rapport, eenvoudig kenbaar maken aan de leidinggevende. Het persoonlijke resultaat kan als input dienen voor bijvoorbeeld een POP-gesprek of een planmatige, persoonlijke aanpak van bijscholing. De organisatie krijgt online informatie op afdelings-, team- en op organisatieniveau.

Analyse

Ideon levert aanvullende analyses voor managers en opleidingsfunctionarissen die meer de diepte in gaan.

  • Leidinggevenden krijgen een tabel waarin zij in één oogopslag zien hoe hun medewerkers op de onderwerpen uit de monitor scoren. Zo gaat de voorbereiding op individuele ontwikkelgesprekken makkelijk, precies en snel.
  • Het analyserapport voor opleidingsfunctionarissen en leidinggevenden geeft dieper inzicht in de resultaten per afdeling, laat de samenhang zien tussen afdelingen en geeft adviezen ter verbetering. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage versneld.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.