Basistraining Dementie

Het werkveld van zorg voor mensen met dementie is dynamisch. En wordt steeds complexer. Met onze basistraining dementie leer je hiermee omgaan.

In deze training leren zorgmedewerkers vanaf niveau 3 alle aspecten rondom de zorg voor mensen met dementie kennen. Daarnaast leren zij via reflectie op hun eigen gedrag hoe zij met een persoonsgerichte houding mensen met dementie het beste kunnen begeleiden. De training is zowel bedoeld voor intra- als extramurale setting.

De medewerker heeft kennis over het ziektebeeld en de verschillende uitingsvormen ervan. Hij/zij kan belevings- en persoonsgericht omgaan met mensen met dementie. En hij/zij kan het verlenen van de zorg aanpassen aan de mens met dementie.

De basistraining bevat zes thema’s, die per thema in een eigen lesboekje worden behandeld:

  • De persoon en dementie
  • De persoon zien
  • Communicatie en gedrag
  • Steun aan familie en Mantelzorgers
  • Gezondheid en Welzijn
  • Wetten en Regels

De Basistraining Dementie wordt altijd op maat gemaakt op basis van de resultaten van de Kennismonitor Dementie. Die vertellen wat een ideale groepssamenstelling is en waar per groep en per individu de grootste leerbehoefte ligt. De training wordt hier op aangepast. Daarnaast is het ook mogelijk specifieke eigen wensen toe te voegen, zoals klinisch redeneren of verslaglegging.

Ouderdomspakken
Onze ouderdomssimulatiepakken zijn een mooie manier om de Basistraining Dementie te starten of af te sluiten. De medewerkers ervaren zelf hoe het is om ouder te worden en afhankelijk te zijn. Met de ouderdomspakken aan gaan de deelnemers opdrachtjes uitvoeren in de ADL. Met deze ervaring kijkt men veel bewuster naar alles wat in de training aan bod komt of is gekomen. Want wat je doet ervaar je, en wat je ervaart blijft bij je.

Praktisch informatie

De Basistraining Dementie neemt inclusief een dagdeel met de ouderdomspakken 5 dagdelen in beslag. Optioneel kan dat ook weggelaten worden. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers om een intensieve training mogelijk te maken. Tussen de dagdelen maken de deelnemers praktijkopdrachten. De studiebelasting daarvan bedraagt 1-1,5 uur per dagdeel. In deze training wordt gebruik gemaakt van een syllabus en een set van 6 lesboekjes.
De training is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister van de V&VN en wordt beloond met 12 accreditatiepunten. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een certificaat.

 

Training Kennisdrager Dementie

Veel zorgorganisaties vinden het belangrijk dat kennis binnen de organisatie bewaard blijft en continu verbeterd wordt. Zorgmedewerkers krijgen daarvoor de rol van kennisdrager, ook wel vaak aandachtsvelder genoemd. Dit is een taak die ‘erbij komt’ en niet alle kennisdragers zijn bij aanvang in hun nieuwe rol voldoende toegerust om hun inhoudelijke kennis zo effectief als mogelijk over te dragen. Dat kan tot frustratie, onvrede en onzekerheid leiden.

Wij bieden daarom ook een training aan waarin specifiek wordt ingegaan op de vaardigheden en technieken die de kennisdrager ondersteunen bij het overdragen, verspreiden en laten beklijven van inhoudelijke kennis en vaardigheden. De training beslaat 5 dagdelen. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. De training Kennisdrager basisopleiding dementie, 5 dagdelen is geaccrediteerd bij de V&VN voor 15 punten.

Meer leuke trainingen vind je op deze pagina!

Graag ontvang ik meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.