Workshop inrichten van ruimten voor mensen met dementie

‘Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken.’

Dementie zorgt ervoor dat mensen de grip op hun leven geleidelijk aan verliezen. Oriëntatie,
geheugen en begrip zijn vaardigheden die hierbij steeds verder afnemen. Elke dag beginnen mensen
met dementie weer opnieuw aan een reis vol verrassingen, ook al is de nieuwe dag hetzelfde als de
dag van gisteren. Naast dit functieverlies geldt voor verreweg de meeste mensen met dementie dat
zij een hoge leeftijd hebben die gepaard gaat met achteruitgang van bijvoorbeeld visus en mobiliteit.
Door bij zowel vormgeving als inrichting van de gebouwde omgeving rekening te houden met het functieverlies, kan een situatie gecreeerd worden die mensen met dementie ondersteunt in hun zelfstandigheid.

In deze workshop leren de deelnemers om met andere ogen en overtuigingen te gaan kijken naar de inrichting van ruimten voor mensen met dementie. Dit wordt logisch opgebouwd door te beginnen met het
ziektebeeld van dementie. Vervolgens wordt ingegaan op het functieverlies, waarbij zij dit ook zelf
gaan ervaren. Vandaaruit gaan ze samen nadenken over wat het functieverlies betekent voor de
inrichting van verschillende soorten ruimten. Van hieruit gaan de medewerkers zelf een eerste plan
van aanpak maken van hoe zij de inrichting voor mensen met dementie op hun locatie kunnen optimaliseren.

De training betreft een groepsbijeenkomst van 3 uur op de eigen locatie. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Door de logische opbouw in de training is er geen voorkennis vereist, maar het meest voor de hand ligt het om deze training aan te bieden aan medewerkers vanaf niveau 3. De training is vooral bedoeld voor de intramurale setting.

Tijdens de training maken we gebruik van een syllabus. Hierin staat naast het programma en de werkbladen, ook veel informatie over dementie. De training is heel praktisch ingestoken en er is veel ruimte voor het delen van ervaringen en discussie. De medewerkers ontvangen aan het eind van de training een certificaat van deelname.

Graag ontvang ik meer informatie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.