Wat zijn de voordelen?

Deelnemer: zorgprofessional, vrijwilliger of mantelzorger

De Kennismonitor zet de kennis en praktijk van de zorgprofessional zélf centraal. De vragen zijn zo gesteld, dat men gaat reflecteren op het eigen handelen in de praktijk. Na het invullen krijgt men een uitgebreide terugkoppeling op de gegeven antwoorden: welke vragen waren onjuist ingevuld, waarover weet men al veel en waarover kan de kennis vergroot worden? Dit motiveert om aan de slag te gaan met een training die hier naadloos op aansluit.

Men vult de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training. Zo wordt meteen duidelijk of de training aan de verwachtingen heeft voldaan.

Er is een Kennismonitor Dementie voor:

 • Intramurale zorg voor zorgprofessionals
 • Thuiszorg voor zorgprofessionals
 • Vrijwilligers in de intramurale zorg
 • Mantelzorgers in de thuiszorg

De Kennismonitoren Intramurale zorg voor zorgprofessionals & Thuiszorg voor zorgprofessionals zijn geaccrediteerd bij de V&VN voor 2 punten. De Kennismonitor Dementie Intramuraal bieden wij ook aan in de Vlaamse versie.

Organisatie

Het inzetten van de Kennismonitor Dementie zet het thema op de agenda. De resultaten geven feitelijke cijfers over of het kennisniveau op orde is. Dankzij de analyses weet de organisatie precies wat er aan kennis nodig is om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Het is een uitstekend instrument om een opleidingsplan vorm te geven (nulmeting) en daarna ook te evalueren (vervolgmeting). Zo kunt u leerprogramma’s ontwikkelen die naadloos aansluiten op de behoeften van uw medewerkers. U traint niet meer en niet minder dan nodig is en investeringen in trainingen zijn gerechtvaardigd. Periodiek meten (en trainen) past bij een leren lang leren en is een mooie tool voor het binden en behouden van personeel.

Team

Nadat in een team iedereen een uitnodiging heeft gehad voor de Kennismonitor, gaat het onderwerp dementie ‘leven’. Men praat met elkaar over vragen en antwoorden en belangrijk nog: hoe ze het nu in de praktijk doen. De professionele dialoog komt op gang. Dit versterkt het teamgevoel en zorgt voor draagvlak voor trainingen.

Extern

Met de resultaten van de Kennismonitor in de hand, kunt u het gesprek aangaan met ROC’s in de buurt over met welke kennis mensen vanaf de opleiding bij de organisatie binnen komen. Ook zijn de resultaten waardevolle input voor afspraken en kwaliteitsverantwoording richting zorgkantoren en andere stakeholders. Tenslotte kunt u geïnteresseerden vertellen over het kennisniveau in uw organisatie, bijvoorbeeld via uw website.

Wat is het?

De Kennismonitor Dementie is een online vragenlijst die door individuele deelnemers van zorgorganisaties wordt ingevuld. Er zijn aparte Kennismonitoren voor zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Om de Kennismonitor in te vullen, ontvangt men een uitnodiging per mail. Men hoeft alleen maar op ‘start’ te klikken en kan direct beginnen met invullen. Geen gedoe met inlogcodes dus. Invullen kan waar en wanneer men wil, op ieder device. Even stoppen en later verder gaan kan ook. Er worden (in overleg) automatisch herinneringen verstuurd.

Iedere Kennismonitor is opgebouwd uit verschillende thema’s en onderliggende onderwerpen. De thema’s zijn meestal ‘De mens met dementie’, ‘Zorgen voor mensen met dementie’ en ‘De mens met dementie in zijn omgeving’. In de Kennismonitoren voor vrijwilligers en mantelzorgers is er ook aandacht voor de invulling van die specifieke rol en het stellen van grenzen.

Het aantal vragen varieert van 42 tot 58. Aan het eind kan men optioneel enkele biografische vragen invullen (voor onderzoeksdoeleinden).

Men kan zelf bepalen op welke organisatieniveau’s en voor welke kenmerken (‘labels’) van de deelnemers de resultaten worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan: locaties, afdelingen, functies, aantal dienstjaren.

Onze klanten vertellen

Surplus Zorg enthousiast over de Kennismonitor Dementie

Véronique Schram, voormalig hoofd opleidingen bij Surplus Zorg, werkt met de Kennismonitor Dementie van Ideon: “Na de uitleg over dit instrument trokken meteen tien leidinggevenden heel enthousiast aan de bel.”

Kennismonitor motiveert medewerker Viattence

Anouk Veldkamp, zorgprofessional bij Viattence, heeft haar kennisniveau via de Kennismonitor Dementie van Ideon getest: “Door het doen van de kennismonitor ben ik nog meer gemotiveerd geraakt om trainingen te volgen.”

Bewustwording en handvatten door feedback

De deelnemer zelf krijgt direct na het invullen van de Kennismonitor Dementie uitgebreide feedback op zijn of haar huidige kennisniveau. Allereerst krijgt men te zien welke antwoorden onjuist zijn ingevuld en wat het juiste antwoord had moeten zijn. Daarna krijgt men de scores op de thema’s en onderwerpen te zien. Van zichzelf, maar ook in vergelijking met de landelijke benchmark, eigen organisatie, locatie, team en/of afdeling. Er wordt afgesloten met een persoonlijk opleidingsadvies. Deze rapportage kan geprint worden en ook later nog worden opgehaald. Dit kan gebruikt worden in gesprek met de leidinggevende over bijvoorbeeld een POP of een planmatige, persoonlijke aanpak van bijscholing.

MijnIdeon en aanvullende analyses

Online platform voor gebruikersbeheer en rapportages

Via ons online platform kunt u zelf alle stappen in het proces beheren:

 • deelnemers importeren
 • uitnodigingen versturen
 • de respons monitoren
 • herinneringen versturen
 • de resultaten bekijken

Daarnaast leveren wij aanvullende analyses (in excel). Deze zijn bedoeld om meer de diepte in te gaan. Het laat de resultaten zien op alle niveau’s van de organisatie en van alle labels. Waar mogelijk leggen we ook kruisverbanden. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage makkelijker en sneller.

Wij staan voor impact, en dus voor een goede begeleiding

Dit kan u van ons verwachten:

 • wij denken pro-actief mee hoe de Kennismonitor met de meeste impact en resultaat ingezet kan worden
 • wat u liever zelf niet doet, doen wij voor u
 • wij zijn altijd goed bereikbaar
 • u heeft een vast contactpersoon
 • ook na afronding van de Kennismonitor staan wij voor u klaar
 • we zijn oplossingsgericht
 • dit doen we onbeperkt

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.