Onze missie en visie

De zorg voor ouderen beter maken

De missie van Ideon is om de zorg voor ouderen beter te maken. Ideon wil dit doel bereikbaar maken door een bijdrage te leveren aan de verbetering van kennis, competenties, en inzichten van eenieder die bij de zorg voor ouderen betrokken is. Ideon helpt bij zelfinzicht, bewustwording en handvatten voor actie.

Ideon brengt je in beweging

Op deze manier kunnen alle betrokkenen goed toegerust hun taken uitvoeren. Deze invulling leidt tot de volgende visie op de toekomst:

Alle betrokkenen bij de zorg voor ouderen zijn optimaal toegerust

Vanuit deze missie en visie werkt Ideon op basis van de kernwaarden betrokkenheid, integriteit en “samen-werken” aan het realiseren van een wereld waarin de zorg voor ouderen zo goed als mogelijk wordt gefaciliteerd en ondersteund. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het complexe en uitgebreide veld van belanghebbenden, de dynamiek in het zorgveld, en het belang om de deskundigheid van Ideon op een structurele basis in de zorgorganisaties verankerd te krijgen.

 

Zo helpen wij

Ideon helpt bij continu laten groeien van medewerkers. Onze uitgangspunten zijn:

 • Behoefte-gericht vanuit de individuele medewerker
 • Ambitie-gericht vanuit de zorgorganisatie
 • Op maat
 • Iedereen laten groeien, ongeacht het huidige kennisniveau
 • De medewerker krijgt zoveel mogelijk autonomie

Zo maakt Ideon leren leuk, met een hoog leerrendement.

De strubbelingen in leren en ontwikkelen

In de gesprekken die Ideon met zorgorganisaties voert, komen veelal dezelfde strubbelingen terug:

 • Fysieke trainingen vragen veel verlettijd. Dat is lastig in deze tijden van personeelskrapte en kost ook veel geld.
 • Trainingen hebben vaak een laag leerrendement.
 • Het blijkt moeilijk te zijn om opgedane kennis te borgen.

Vanuit deze invalshoeken is onze 6-fasen scholingsaanpak ontstaan (zie hieronder).

Niet langer voor iedereen dezelfde training

Op dit moment wordt leren vooral aangeboden als het om een bepaalde reden verplicht is, of als er een duidelijk (vermoeden van een) kennistekort is. Dat doet echter geen recht aan de nieuwsgierigheid en leergierigheid die iedereen heeft. Iedereen leert altijd en wilt dat ook.

De truuc is om iets aan te bieden of te faciliteren dat aansluit bij de interesses en waarmee iemand zich ook geholpen voelt.

En dat is niet makkelijk, want iedereen bevindt zich op een ander kennisniveau en heeft andere persoonlijke behoeften en ambities. Tegelijkertijd weten we dat een training een boost geeft aan iemands parate kennis, maar dat ook snel weer vergeet. Tegelijkertijd neemt de beschikbare kennis in een rap tempo toe. Laten we dementie als voorbeeld nemen. Elke dag komen er vele nieuwe artikelen, onderzoeksresultaten, richtlijnen, tools, praktische handvatten, tips, leerzame video’s etc bij. Helaas bereiken die bereiken de werkvloer maar zelden.

Je weet niet waar je bestaan niet van weet.

Het gevolg is dat de kennisgap tussen de parate kennis bij de medewerkers en de algemeen beschikbare kennis, toeneemt.
Iedereen hetzelfde aanbieden en dat af en toe herhalen, is dus niet de optimale manier van leren en ontwikkelen. Idealiter ben je als organisatie continu bezig iedereen naar een hoger niveau te tillen. Hieronder leggen wij uit hoe dat kan in 6 fasen.

6-fasen scholingsaanpak

‘Continu laten groeien van medewerkers’, maar waar begint u dan? Met onze 6-fasen scholingsaanpak helpen wij u hierbij. Bij ons vindt u geen ‘click and buy’, maar advies en begeleiding om samen tot een mooie aanpak te komen.

 1. Huidige kennisniveau bepalen
 2. Ambitie van de organisatie
 3. Bijscholingsbehoefte bepalen
 4. Bijscholen
 5. Bestendigen, bijblijven en continu groeien
 6. Iedereen doet mee

Wetenschappelijk fundament

Alleen door samen te werken met universiteiten, kennisinstituten, zorgaanbieders en de overheid blijven onze producten relevant en up to date. Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend dat wij zelf opgedane inzichten delen met het werkveld.

 • De UKON van het RadboudUMC zorgt voor de wetenschappelijke validatie van onze Kennismonitoren Dementie.
 • Het lectoraat Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen van inHolland zorg voor de wetenschappelijk validatie van onze Kennismonitor Kwetsbaarheid voor ziekenhuizen.
 • Al onze Kennismonitoren, trainingen en microlearnings worden ontwikkeld in samenwerking met experts op het betreffende gebied, uitgebreid getest en regelmatig geëvalueerd.
 • Wij doen onderzoek naar de data die wij verzamelen met de Kennismonitoren en microlearnings en geven deze informatie terug aan het werkveld.
 • Wij bieden regelmatig een stageplaats aan, voor studenten van verschillende studies.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is bekend met onze Kennismonitoren.

Onze klanten

Deze zorgorganisaties hebben reeds met onze Kennismonitoren en/of trainingen kennis gemaakt:

Wij zijn CRKBO geaccrediteerd en kunnen onze trainingen daarom BTW-vrij aanbieden.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij V&VN.

We trainingen conform het Protocol Veilig Trainen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.