Basisopleiding dementie

Het werkveld van zorg voor mensen met dementie is dynamisch. De maatschappij vraagt steeds meer om kleinschalige zorg. Van verzorgenden en verpleegkundigen wordt verwacht dat zij specialist zijn in psychogeriatrische zorg, terwijl opleidingen onvoldoende aandacht besteden aan dementie.

Daarom heeft Ideon samen met het Dementia Services Development Centre (DSDC) van de University of Stirling (Schotland) en professionals uit de Nederlandse verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, de basisopleiding dementie ontwikkeld. Hierin leren verzorgenden onder meer via reflectie op hun eigen gedrag hoe zij met een persoonsgerichte houding mensen met dementie het best kunnen begeleiden. De Ideon basisopleiding dementie kan in 2 vormen worden gegeven;

  • De training kan gegeven worden door de ervaren trainers van Ideon. In 4 dagdelen wordt alle stof op een interactieve wijze behandeld.
  • De training kan gegeven worden door trainers van de eigen organisatie. Deze trainers krijgen een training van 5 dagdelen van Ideon. De Train-de-Trainer-methode biedt de mogelijkheid om eigen praktijkvoorbeelden te integreren in de lessen. De trainer is bij voorkeur een ervaren verzorgende, bijvoorbeeld een EVV’er.

De basisopleiding dementie is ook voor de thuiszorg beschikbaar. Ter ondersteuning van de training biedt Ideon een serie van 6 boekjes aan, die speciaal voor de training ontwikkeld zijn.

Deze trainingen zijn als volgt geaccrediteerd;

  • De training Basisopleiding dementie intramuraal, 4 dagdelen is geaccrediteerd bij de V&VN voor 12 punten.
  • De training Basisopleiding dementie voor de thuiszorg, 4 dagdelen is geaccrediteerd bij de V&VN voor 12 punten.
  • De training Train-de-Trainer basisopleiding dementie, 5 dagdelen is geaccrediteerd bij de V&VN voor 15 punten.

Training Kennisdrager Dementie

Veel zorgorganisaties vinden het belangrijk dat kennis binnen de organisatie bewaard blijft en continue verbeterd wordt. En niet alle kennisdragers zijn bij aanvang in hun nieuwe rol voldoende toegerust om hun inhoudelijke kennis zo effectief als mogelijk over te dragen. Dat kan tot frustratie, onvrede en onzekerheid leiden.

Wij bieden daarom ook een training aan waarin specifiek wordt ingegaan op de vaardigheden en technieken die de kennisdrager ondersteunen bij het overdragen, verspreiden en laten beklijven van inhoudelijke kennis en vaardigheden. De training beslaat 4 dagdelen en een herhaal dagdeel op locatie voor groepen van maximaal 8 personen.

  • De training Kennisdrager basisopleiding dementie, 5 dagdelen is geaccrediteerd bij de V&VN voor 15 punten.

Graag ontvang ik meer informatie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.