Mijn mooiste moment

Wat is je mooiste herinnering van de afgelopen 2 maanden?  En waardoor is dat je mooiste herinnering?
Ik stelde deze vraag aan de deelnemers van mijn workshop over het betrekken van naasten bij activiteiten in woonzorginstellingen.

Want waar jij van geniet, daar genieten mensen met dementie ook van. Uit de antwoorden bleek dat de mooiste momenten veelal te maken hebben met iets doen dat verrassend is, mooi is, nieuw is of een prestatie. En wat daarbij een grote rol speelt is met wíe je dat doet!

Juist daarom is het ook zo belangrijk om naasten te betrekken als je activiteiten organiseert voor mensen met dementie. Als je hen betrekt, bied je zowel de familie als degene met dementie de gelegenheid om samen iets te beleven, contact te voelen en er toe doen. Want iets doen met iemand die vertrouwd is, je na staat, dát maakt een belevenis nog specialer.

Ik hoop dan ook dat naasten altijd uitgenodigd worden om te helpen bij activiteiten en dat ze gevraagd worden, nog vóórdat vrijwilligers worden ingeschakeld.
Het is dan natuurlijk fijn als je bij het plannen van een activiteit rekening kunt houden met de dagen en tijdstippen waarop naasten aanwezig kunnen zijn. Dus doe je iets in het weekend of juist door de week? Organiseer je iets op een middag of juist op een avond? Wat komt bij jouw familieleden het beste uit? Door naasten uit te nodigen en hen van activiteiten mee te laten genieten, help je hen ook weer over de drempel.

Over de auteur

Anniek Kramer

Anniek Kramer is zelfstandig coach en adviseur op het gebied van HR. Via vrijwilligerswerk kwam zij in aanraking met dementie en ook haar beide –inmiddels overleden – ouders werden door de ziekte getroffen. Het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’, dat zij schreef samen met jeugdvriendin Marcelle Mulder, verscheen in februari 2016 bij Unieboek Spectrum. Zij blogt over wat ze treft en wat haar treft op het gebied van dementie.

close