Training kleinschalige verpleeghuiszorg

Steeds meer zorginstellingen kiezen voor kleinschalige woonvormen waar ouderen met dementie in kleine groepen van zes tot acht personen bij elkaar wonen in een ‘thuissituatie’.

Het werk in kleinschalige verpleeghuiszorg verschilt erg van het werk in een regulier verpleeghuis. De verzorgenden staan grote delen van de dag alleen op een groep. Naast een grote vrijheid brengt dit een sterke verantwoordelijkheid met zich mee. Ook ziet het takenpakket er anders uit: naast verzorgende en verplegende handelingen moeten vaak ook huishoudelijke taken als schoonmaken en koken worden uitgevoerd.

Deze cursus bereidt medewerkers voor op deze ingrijpende verandering. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als de zorgvisie (van kwaliteit van zorg naar individuele kwaliteit van leven), de woonomgeving van de cliënt, de werkomgeving en aan de rol en positie van familie en mantelzorgers en de communicatie met hen.

Tot slot is er aandacht voor (multidisciplinair) samenwerken. De training kleinschalige verpleeghuiszorg wordt op maat samengesteld. Zij beslaat zes tot acht dagdelen en wordt aan groepen van maximaal twaalf deelnemers gegeven. De cursus kan in-company plaatsvinden.

Graag ontvang ik meer informatie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.