Disclaimer

Ideon

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is met de grootste zorgvuldigheid door Ideon samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland.

Aansprakelijkheid

Ideon kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Deze zijn door de redactie geselecteerd, maar Ideon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of werking van dergelijke externe websites.

Copyright

Alle eigendoms- en auteursrechten op de informatie op deze website berusten bij Ideon BV.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Veiligheid en privacy

Op deze website wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan. Ook doen wij ons best uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Dit houdt onder andere het volgende in:

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de bezoeker van deze website wordt door Ideon BV gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Een groot deel van de website is te gebruiken zonder dat persoonlijke gegevens hoeven worden verstrekt. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt als deze door u uit vrije wil zijn verstrekt. Ideon BV verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een individu zonder diens uitdrukkelijke toestemming, en zal deze nooit doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: elke informatie die de identificatie mogelijk maakt van de bezoeker van de website, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enzovoort.

Ideon BV verzamelt uitsluitend die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om op maat gesneden informatie te verstrekken of om een vraag te kunnen beantwoorden. De @-deskundigen op de website hebben een beroepsgeheim en dus ook een geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om uw eigen gegevens te verbeteren, aan te vullen en te (laten) verwijderen. Voor het grootste deel kunt u dit doen door de deelname aan de programma’s waarin deze gegevens zijn opgeslagen te beëindigen. U kunt ook een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen, te laten verbeteren of aan te laten vullen door zich schriftelijk te wenden tot Ideon BV.

Ideon BV
Wolferinksweg 6
7213 LJ Gorssel
Voordat wij uw gegevens verwijderen, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Ook zullen wij u vragen om een identiteitsbewijs te tonen om te kunnen controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat.

Om onze website beter te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Deze bezoekersstatistieken zijn anoniem en worden niet verhandeld of verkocht aan derden.

Deze informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database die alleen voor bevoegde personen toegankelijk is. Deze informatie is automatisch anoniem gemaakt en is niet tot individuele personen of individuele IP-adressen te herleiden.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.