Wat beweegt Ideon

Ideon brengt je in beweging

Als je wetenschappelijke kennis weet te verbinden met de kennis op de werkvloer, kun je  zorgprofessionals en daarmee de ouderenzorg duurzaam beter maken. Het eerste zetje om die overtuiging in praktijk te brengen wordt in 2009 vanuit de Zonnehuisgroep gegeven, een samenwerking tussen instellingen voor ouderenzorg. Met de oprichting van Stichting Ideon krijgt de ouderenzorg een partner die een belangrijk steentje bij kan dragen om kennis effectief in beweging te brengen. Het effect van deze kennisimpuls is over de hele linie merkbaar, van zorginstelling en zorgprofessional tot aan de cliënt.

Leren is motiveren

Ideon ontwikkelt kennismonitoren die de status van parate kennis, competenties en inzichten exact in kaart brengt. Om kennis op het juiste hogere plan te brengen vertalen we de kennisanalyse in scholing op maat. Zo is de zorgkwaliteit vanuit de actuele behoefte op de werkvloer te sturen. Zorgprofessionals ervaren dat ze relevante mogelijkheden krijgen om hun zorg de impulsen te geven die ze nodig vinden. Er wordt gedacht vanuit hun kracht. Dat werkt motiverend en creëert meer voldoening. Op deze manier wil Ideon iedereen met hart voor de ouderenzorg helpen om de zorg van morgen de zo hard nodige kwaliteit en bezieling te geven.

Kennis voor betere zorg

Ideon bekijkt het kennistraject in het brede perspectief van duurzame loopbaanontwikkeling en een leven lang leren. Dat doen we door intensief met zorgorganisaties samen te werken, op een integere en betrokken manier. Want succesvol kennis vergroten begint bij het fijne willen weten. We verdiepen ons in het dynamische en complexe speelveld van de zorg in het algemeen en de HR-uitdaging van onze opdrachtgevers in het bijzonder. Samen de deskundigheid van zorgprofessionals in beweging zetten maakt de zorg beter. Zullen we beginnen?

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.