Wat zijn de voordelen?

Zorgprofessional

De Kennismonitor is een vragenlijst die online ingevuld kan worden, waar en wanneer een zorgprofessional dat wil. Deze monitor zet de kennis van de zorgprofessional zélf centraal. Na afloop krijgt de professional een persoonlijk rapport. Zo wordt hij of zij zich bewust van het eigen kennisniveau, ontwikkelt zich en levert daarmee betere zorg. Zorgprofessionals vullen de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training. Na afronding van de vervolgmeting krijgt de zorgprofessional twee accreditatiepunten van de V&VN.

Leidinggevende en opleidingsfunctionaris

Dankzij de analyses van Ideon weet een zorginstelling precies wat er aan kennis nodig is om de zorg te verbeteren. De online rapportages op afdelings-, team- en instellingsniveau zijn gemakkelijk in te zien. Daarmee is het een uitstekend instrument om een opleidingsplan vorm te geven (0-meting) en te evalueren (1-meting). Zo kunt u als (HR-)manager of opleidingsfunctionaris leerprogramma’s ontwikkelen die naadloos aansluiten op de behoeften van uw medewerke

Management

U investeert gericht en onderbouwd in opleiding en training en draagt daarmee bij aan goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Door de gerichte training bespaart u bovendien zowel tijd als geld. Zo ontstaat er meer tijd binnen het primaire proces: de zorg voor ouderen.

 

Wat is het?

De Kennismonitor Dementie voor Vrijwilligers is een speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde online vragenlijst.

De monitor is via een persoonlijke inlogcode toegankelijk via Internet. De persoonlijke inlogcode geeft de vrijwilliger toegang tot de vragenlijst. Hij of zij kan deze invullen waar en wanneer men wil. De vragenlijst is opgebouwd uit aan klein aantal biografische vragen, met daarnaast 43 meerkeuzevragen. De vragenlijst is onderverdeeld in drie verschillende thema’s: ‘omgaan met mensen met dementie, ‘vrijwilligerswerk’ en ‘de mens met dementie’.

Wilt u een idee krijgen hoe Ideon helpt om dementie te verbeteren? Bekijk dan het filmpje over de Kennismonitor dementie voor professionals.

Online Rapportages

De vrijwilliger krijgt na het invullen van de Kennismonitor een online rapport van zijn of haar kennisniveau en daaraan gekoppeld de opleidingsbehoefte. Hij of zij kan dit advies, een printbaar pdf-rapport, eenvoudig kenbaar maken aan de opleidingscoördinator. Het persoonlijke resultaat kan als input dienen voor een planmatige en persoonlijke aanpak van bijscholing. De organisatie krijgt online informatie op team- en op instellingsniveau.

Analyse

Ideon levert aanvullende analyses voor managers en opleidingsfunctionarissen die meer de diepte in gaan.

  • Leidinggevenden en vrijwilligerscoördinatoren krijgen een tabel waarin zij in één oogopslag zien hoe hun medewerkers op de onderwerpen uit de monitor scoren.
  • Het analyserapport voor vrijwilligerscoördinatoren en opleidingsfunctionarissen geeft dieper inzicht in de resultaten per afdeling/team en geeft adviezen ter verbetering. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage versneld.

Programma Waardigheid en Trots

Staatssecretaris van Rijn heeft extra middelen vrijgemaakt voor Waardigheid en Trots.

U kunt uw opleidingsplannen bij Waardigheid en Trots indienen.
Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.