Wat zijn de voordelen?

Zorgprofessional

De Kennismonitor is een vragenlijst die online ingevuld kan worden, waar en wanneer een zorgprofessional dat wil. Deze monitor zet de kennis van de zorgprofessional zélf centraal. Na afloop krijgt de professional een persoonlijk rapport. Zo wordt hij of zij zich bewust van het eigen kennisniveau, ontwikkelt zich en levert daarmee betere zorg. Zorgprofessionals vullen de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training. Na afronding van de vervolgmeting krijgt de zorgprofessional twee accreditatiepunten van de V&VN.

Leidinggevende en opleidingsfunctionaris

Dankzij de analyses van Ideon weet een zorginstelling precies wat er aan kennis nodig is om de zorg te verbeteren. De online rapportages op afdelings-, team- en instellingsniveau zijn gemakkelijk in te zien. Daarmee is het een uitstekend instrument om een opleidingsplan vorm te geven (0-meting) en te evalueren (1-meting). Zo kunt u als (HR-)manager of opleidingsfunctionaris leerprogramma’s ontwikkelen die naadloos aansluiten op de behoeften van uw medewerkers.

Management

U investeert gericht en onderbouwd in opleiding en training en draagt daarmee bij aan goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Door de gerichte training bespaart u bovendien zowel tijd als geld. Zo ontstaat er meer tijd binnen het primaire proces: de zorg voor ouderen.

 

Wat is het?

De Kennismonitor Dementie bestaat uit een online vragenlijst die door individuele medewerkers van zorgorganisaties wordt ingevuld.

De monitor is via een persoonlijke inlogcode toegankelijk via Internet. De persoonlijke inlogcode geeft de individuele zorgprofessional toegang tot de vragenlijst. Hij of zij kan deze invullen waar en wanneer men wil. De vragenlijst is opgebouwd uit tien biografische vragen, met daarnaast 58 meerkeuzevragen voor de intramurale versie en 58 voor de thuiszorgversie. De vragenlijst is onderverdeeld in drie verschillende thema’s: ‘de mens met dementie’, ‘zorgen voor mensen met dementie’ en ‘de mens met dementie in zijn omgeving’.

Surplus Zorg enthousiast over de Kennismonitor Dementie

Véronique Schram, voormalig hoofd opleidingen bij Surplus Zorg, werkt met de Kennismonitor Dementie van Ideon: “Na de uitleg over dit instrument trokken meteen tien leidinggevenden heel enthousiast aan de bel.”

Kennismonitor motiveert medewerker Viattence

Anouk Veldkamp, zorgprofessional bij Viattence, heeft haar kennisniveau via de Kennismonitor Dementie van Ideon getest: “Door het doen van de kennismonitor ben ik nog meer gemotiveerd geraakt om trainingen te volgen.”

Online Rapportages

De individuele verzorgende krijgt na het invullen van de Kennismonitor Dementie een online rapport van zijn of haar kennisniveau en daaraan gekoppeld de opleidingsbehoefte. Hij of zij kan dit advies, een printbaar pdf-rapport, eenvoudig kenbaar maken aan de leidinggevende. Het persoonlijke resultaat kan als input dienen voor bijvoorbeeld een POP-gesprek of een planmatige, persoonlijke aanpak van bijscholing. De organisatie krijgt online informatie op afdelings-, team- en op instellingsniveau.

Analyse

Ideon levert aanvullende analyses voor managers en opleidingsfunctionarissen die meer de diepte in gaan.

  • Leidinggevenden krijgen een tabel waarin zij in één oogopslag zien hoe hun medewerkers op de onderwerpen uit de monitor scoren. Zo gaat de voorbereiding op individuele ontwikkelgesprekken makkelijk, precies en snel.
  • Het analyserapport voor opleidingsfunctionarissen en leidinggevenden geeft dieper inzicht in de resultaten per afdeling, laat de samenhang zien tussen afdelingen en geeft adviezen ter verbetering. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage versneld.

Programma Waardigheid en Trots

Staatssecretaris van Rijn heeft extra middelen vrijgemaakt voor Waardigheid en Trots.

U kunt uw opleidingsplannen bij Waardigheid en Trots indienen.
Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.