Bezoek krijgen is heerlijk

Bezoek krijgen. Mensen die wonen in het verpleeghuis vinden het heerlijk. Een bekend gezicht, wat fysieke warmte, samen iets doen, gezien worden, iemand die je kent. Dus hoe voorkom je dat de kring van naasten steeds kleiner wordt als iemand verhuist naar het verpleeghuis ? Hoe bereik je ‘het hele netwerk’ van een nieuwe bewoner?

Tijdens een brainstorm kwamen de volgende ideeën naar voren:

  1. Breng zo vroeg mogelijk het sociale netwerk in kaart (ook wel ecogram genoemd). Liefst al bij de inschrijving of bij de eerste kennismaking. Vraag na wie wat doet met of voor de persoon met dementie: familie, buren, vrienden, oud collega’s, mensen van de kerk of van verenigingen. Vraag adres, mailadres en telefoonnummer.
  2. Fijner is nog als je dit gesprek kunt voeren bij je toekomstige bewoner thuis, dus voor de verhuizing.
  3. Nodig deze naasten actief uit om deel te nemen aan activiteiten die je organiseert. Kijk daarbij naar de informatie die je hebt over wat mensen eerder samen deden.
  4. Wees gastvrij: leg bezoekers uit waar ze hun jas kwijt kunnen, waar thee en koffie te krijgen of te maken is, waar ze vragen kunnen stellen, waar de toilet is etcetera. Bied de mogelijkheid om mee te eten. Bedenk hoe jij met bezoek bij jou thuis om zou gaan.
  5. Stuur met en namens de bewoner eens een kaartje naar bijvoorbeeld een kleinkind met een uitnodiging om langs te komen.
  6. Organiseer familieavonden, waardoor de mensen die vaker komen elkaar beter leren kennen. Dat geeft hen steun en meer bereidheid om te komen.
  7. Organiseer workshops waarbij naasten informatie krijgen over dementie en over écht contact maken met mensen met dementie.
  8. Zorg voor spelletjes (bv. kleurendomino), muziekinstrumenten, een sjoelbak, liedjesboeken, een duofiets, verfspullen, kortom materialen waarmee mensen die op bezoek kunnen met hun naaste iets kunnen doen.
  9. Vraag de bezoekers van overleden bewoners of ze zich als vrijwilliger willen blijven inzetten voor de andere bewoners.
  10. Richt een ‘vrienden van (naam afdeling)’ op en vraag of mensen daar lid van willen worden. Zulke groepen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van uitjes en het bijeen brengen van geld.

Over de auteur

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.