Kennismonitor Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Juist die groep heeft veelvuldig direct contact met cliënten, in de ondersteuning, het restaurant en/of op het gebied van welzijn. Een belangrijke groep van medewerkers die op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid hard meewerken. Veel zorgorganisaties willen hun vrijwilligers dan ook scholing aanbieden. Daarom heeft Ideon de Kennismonitor Vrijwilligers van Ideon ontwikkeld. De online vragenlijst beantwoordt de vraag of de vrijwilligers voldoende actuele kennis over dementie beschikken.

Bekijk de demo

De vragen in de Kennismonitor zijn door een groep van experts (vrijwilligerscoördinatoren, vrijwilligers, psychologen en didactische experts) ontworpen en gevalideerd onder leiding van het RadboudUMC.

Wat zijn de voordelen?

Vrijwilliger

De Kennismonitor is een vragenlijst die online ingevuld kan worden, waar en wanneer een vrijwilliger dat wil. Na afloop krijgt de vrijwilliger een persoonlijk rapport. Zo wordt hij of zij zich bewust van het eigen kennisniveau, ontwikkelt zich en kan daarmee optimaal kiezen voor een gerichte bijscholing. Als de instelling investeert in de vrijwilliger krijgt zij dat dubbel en dwars terug. De samenwerking tussen professional en vrijwilliger verbetert aantoonbaar en ook de directe zorg voor de bewoner heeft baat bij de scholing van de vrijwilliger. Vrijwilligers vullen de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training.

Vrijwilligerscoördinator en opleidingsfunctionaris

Dankzij de analyses van Ideon weet een zorginstelling precies wat er aan kennis nodig is om deelname van de vrijwilliger in de zorg te verbeteren. De online rapportages op teamniveau zijn gemakkelijk in te zien. Daarmee is het een uitstekend instrument om een opleidingsplan vorm te geven (0-meting) en te evalueren (1-meting). Zo kunt u als vrijwilligerscoördinator een bijscholingsprogramma ontwikkelen dat naadloos aansluit op de behoeften van uw vrijwilligers. Dat maakt een efficiënte besteding van opleidingsmiddelen mogelijk.

Management

U investeert gericht en onderbouwd in opleiding en training en draagt daarmee bij aan goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers. Door de gerichte training bespaart u bovendien zowel tijd als geld.

Wat is het?

De Kennismonitor Dementie voor Vrijwilligers is een speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde online vragenlijst.

De monitor is via een persoonlijke inlogcode toegankelijk via Internet. De persoonlijke inlogcode geeft de vrijwilliger toegang tot de vragenlijst. Hij of zij kan deze invullen waar en wanneer men wil. De vragenlijst is opgebouwd uit aan klein aantal biografische vragen, met daarnaast 43 meerkeuzevragen. De vragenlijst is onderverdeeld in drie verschillende thema’s: ‘omgaan met mensen met dementie, ‘vrijwilligerswerk’ en ‘de mens met dementie’.

Wilt u een idee krijgen hoe Ideon helpt om dementie te verbeteren? Bekijk dan het filmpje over de Kennismonitor dementie voor professionals.

Online Rapportages

De vrijwilliger krijgt na het invullen van de Kennismonitor een online rapport van zijn of haar
kennisniveau en daaraan gekoppeld de opleidingsbehoefte. Hij of zij kan dit advies, een
printbaar pdf-rapport, eenvoudig kenbaar maken aan de opleidingscoördinator. Het
persoonlijke resultaat kan als input dienen voor een planmatige en persoonlijke aanpak van
bijscholing. De organisatie krijgt online informatie op team- en op instellingsniveau.

Analyse

Ideon levert aanvullende analyses voor managers en opleidingsfunctionarissen die meer de diepte in gaan.

  • Leidinggevenden en vrijwilligerscoördinatoren krijgen een tabel waarin zij in één
    oogopslag zien hoe hun medewerkers op de onderwerpen uit de monitor scoren.
  • Het analyserapport voor vrijwilligerscoördinatoren en opleidingsfunctionarissen geeft dieper inzicht in de resultaten per afdeling/team en geeft adviezen ter verbetering. Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat wordt met deze rapportage versneld.

Programma Waardigheid en Trots

Het ministerie van VWS heeft extra middelen vrijgemaakt voor Waardigheid en Trots.

U kunt uw opleidingsplannen bij Waardigheid en Trots indienen.
Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden!

Meer Informatie >>