Het werkveld van zorg voor mensen met dementie is dynamisch. De maatschappij vraagt steeds meer om kleinschalige zorg. Van verzorgenden en verpleegkundigen wordt verwacht dat zij specialist zijn in psychogeriatrische zorg, terwijl opleidingen onvoldoende aandacht besteden aan dementie.

Daarom heeft Ideon samen met het Dementia Services Development Centre (DSDC) van de University of Stirling (Schotland) en professionals uit de Nederlandse verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, de basisopleiding dementie ontwikkeld. Hierin leren verzorgenden onder meer via reflectie op hun eigen gedrag hoe zij met een persoonsgerichte houding mensen met dementie het best kunnen begeleiden. De Ideon basisopleiding dementie kan gevolgd worden op de eigen afdeling en wordt gegeven door trainers van de eigen instelling. Deze trainers krijgen een training van 4-6 dagdelen van Ideon. De train-de-trainer-methode biedt de mogelijkheid om eigen praktijkvoorbeelden te integreren in de lessen. De trainer is bij voorkeur een ervaren ziekenverzorgende, bijvoorbeeld een EVV’er. De basisopleiding dementie is ook voor de thuiszorg beschikbaar. De basisopleiding dementie vindt plaats binnen de eigen instelling en duurt drie maanden (zes werkgroepbijeenkomsten van een dagdeel). Voor de deelnemers raden wij niveau 2, 3 of 4 aan.

Vraag deze training aan