Trainingen van Ideon

Ideon biedt trainingen, workshops en e-learning aan over het zorgen voor mensen met dementie. Ontwikkeld met de laatste wetenschappelijke kennis en bedoeld om dementieprofessionals aan het bed te versterken. Praktijkgericht en daardoor relevant. Ideon biedt opleidingen op aanvraag ook in-company aan. De trainingen vallen onder het BTW 0-tarief.

Ideon kan de trainingen ook combineren met de Kennismonitor Dementie. De Ideon Kennismonitoren meten snel en laagdrempelig de kennis van zorgprofessionals om, op basis van kennisbehoefte, (bij)scholing op maat te ontwikkelen.

Basisopleiding dementie

Van verzorgenden en verpleegkundigen wordt steeds meer verwacht dat zij specialist zijn in psychogeriatrische zorg, terwijl opleidingen voor zorgprofessionals onvoldoende aandacht besteden aan dementie. Deze basisopleiding wordt gegeven door trainers van Ideon of door trainers van de eigen organisatie.

Info

Training wet Zorg en Dwang

Wellicht het belangrijkst uit de nieuwe wet Zorg en Dwang is dat men alleen onvrijwillige zorg mag toepassen als alle andere middelen niet werken. Deze cursus is voor verzorgenden niveau 3 en aandachts­functionarissen BOPZ. Hij behandelt ook de WGBO, wilsbekwaamheid en onvrijwillige zorg.

Info

Training zinvolle dagbesteding

Hoe stel je, uitgaande van Normen Verantwoorde Zorg, vast wat iemand belangrijk vindt voor de kwaliteit van leven? Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie? Een ‘on the job’ benadering waarmee instellingen een passend aanbod kunnen opzetten rond welzijn, zingeving en welbevinden.

Info

Workshop inrichten van ruimten

De woonruimte waar mensen met dementie in verblijven moet een gevoel van veiligheid en overzicht bieden. Je leert wat de belangrijke uitgangspunten zijn die als leidraad dienen bij het maken van juiste keuzes bij het inrichten en vormgeven van ruimten.

Info

Training kleinschalige verpleeghuiszorg

Steeds meer zorginstellingen kiezen voor kleinschalige woonvormen. Het werk in kleinschalige verpleeghuis­zorg verschilt erg van het werk in een regulier verpleeghuis. Deze cursus bereidt medewerkers voor op deze ingrijpende verandering.

Info

Introductietraining voor niet-verzorgend personeel

In het alledaagse contact krijgen mensen met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen, naast familieleden en verzorgenden, ook te maken met huishoudelijk personeel, zoals huishoudelijk medewerkers of receptionistes. Hoe kan deze groep het beste met mensen met dementie communiceren? Deze cursus bereidt daarop voor.

Info

Training voor Vrijwilligers

In het alledaagse contact krijgen mensen met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen, naast familieleden en verzorgenden, ook te maken met vrijwilligers. Hoe kan deze groep het beste met mensen met dementie communiceren? Deze cursus bereidt hen daarop voor.

Info