Ideon, de kennisanalisten

Gemotiveerde zorgprofessionals met de juiste kennis zijn het fundament onder de zorg. Zij bepalen de kwaliteit ervan. Zorgorganisaties ondersteunen hun verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden door scholing aan te bieden. Inzicht in de kennisbehoefte van deze zorgprofessionals is daarbij onmisbaar. Dit motiveert Ideon bij het ontwikkelen van de Kennismonitoren: online vragenlijsten die het kennisniveau van zorgprofessionals meten. Door de Kennismonitor zijn het de zorgprofessionals zelf die centraal staan in hun ontwikkeling.

De Kennismonitoren van Ideon staan op zichzelf. Ideon meet en analyseert de resultaten. Met de uitkomsten kan een zorginstelling of ziekenhuis besluiten een opleidingsprogramma te ontwikkelen, zelf of met andere aanbieders.

"Zorgprofessionals die het werk aan het bed doen zijn een moeilijk bereikbare en makkelijk vergeten groep. Met onze Kennismonitoren zetten we hun kennisbehoefte centraal. Dit geeft zorgorganisaties de mogelijkheid opleidingstrajecten anders in te richten. Niet meer van bovenaf bepaald, maar vanaf de werkvloer gestuurd"

− Tom van der Meulen, directeur Ideon