Inzicht in de actuele kennis van zorgprofessionals is onmisbaar voor het ontwikkelen van (bij)scholing. Ideon meet kennis en analyseert de resultaten met haar Kennismonitoren via online vragenlijsten. Met deze analyses biedt de Kennismonitor een praktisch en wetenschappelijk gevalideerd instrument om op basis van gemeten kennis scholing op maat te ontwikkelen én de effectiviteit ervan te meten.

Stuur mij login voor demo

U geeft hiermee tevens toestemming dat Ideon u mag benaderen over de demo.